Share : Đăng nhập Đăng ký
Close

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Close

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!


hit counter script

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Admin
Admin
Administrator
Administrator
Tổng số bài gửi :
162

Danh vọng :
429

Cảm ơn :
0

Join date :
09/03/2015

Age :
22

Đến từ :
HCM City

Xem lý lịch thành viên http://www.4rgameprivate.com

[ĐKVS] Phân tích ý nghĩa tập tin .xml trong XML_DB + .swf trong UI  Empty [ĐKVS] Phân tích ý nghĩa tập tin .xml trong XML_DB + .swf trong UI

Hàng sưu tầm

I/ Phân tích tập tin .xml trong server XML_DB

1/Tiếng việt dịch by google + tools

VIP cấu hình-----------VipConfig.xml
Địa lao cấu hình-----------DungeonConfig.xml
Đạo cụ cấu hình-----------PropsConfig
Kỹ năng học tập cấu hình -----------SkillLearnConfig.xml
Tẩy thuộc tính cấu hình -----------WashAttributeConfig.xml
Chủ động internet cấu hình -----------ActiveOnlineConfig
Hộ tống nhiệm vụ cấu hình -----------EscortTaskConfig.xml
Mã cấu hình -----------HorseConfig.xml
Võ tướng xác nhập cấu hình -----------PetMergedConfig.xml
Võ tướng chất lượng cấu hình -----------PetQualityConfig.xml
Trang bị tinh cấu hình -----------EquipStarConfig.xml
Kỹ năng hiệu quả đích cấu hình -----------SkillEffectConfig.xml
Kinh lạc cấu hình -----------MeridianConfig.xml
Tẩy thức cấu hình -----------WashTypeConfig.xml
Tẩy quy tắc cấu hình -----------WashRuleConfig.xml
Trong bảo khố quái vật cấu hình -----------TreasureMonsterConfig.xml
Trong bảo khố sự kiện cấu hình -----------TreasureEventConfig.xml
Trong bảo khố cấu hình -----------TreasureConfig.xml
Từ điển -----------TitleDictionary.xml
Quái vật cấu hình nhiệm vụ -----------TaskMonsterConfig.xml
Nhiệm vụ cấu hình -----------TaskConfig.xml
Thích hợp cấu hình -----------SuitConfig.xml
Sao sáo trang cấu hình -----------StarSuitConfig.xml
Kỹ năng cấu hình -----------SkillConfig.xml
Điếm cấu hình -----------ShopConfig.xml
Thần võ cấu hình -----------ShenwuConfig.xml
Thần võ thuộc tính cấu hình----------- ShenwuAttributeConfig.xml
Vai thăng cấp cấu hình----------- RoleUpgradeConfig.xml
Khôi phục điểm cấu hình ----------- RevivePointConfig.xml
Đạo cụ hợp thành khí cấu hình----------- PropsSynthConfig.xml
Đạo cụ quà tặng cấu hình----------- PropsGiftConfig.xml
Đạo cụ kỹ xảo cấu hình----------- PropsArtificeConfig.xml
Thực tiễn thưởng cho cấu hình -----------PracticeRewardConfig.xml
Võ tướng huấn luyện cấu hình----------- PetTrainConfig.xml
Võ tướng ngộ tính thuộc tính cấu hình----------- PetSavvyAttributeConfig.xml
Võ tướng thuộc tính cấu hình----------- PetQualityAttributeConfig.xml
Võ tướng đản cấu hình----------- PetEggConfig.xml
Võ tướng cấu hình ----------- PetConfig.xml
Quà tặng online cấu hình----------- OnlineGiftConfig.xml
NPC cấu hình ----------- NpcConfig.xml
Đặc thù cấu hình----------- MallSpecialConfig.xml
Thương trường cấu hình ----------- MallConfig.xml
Thương trường chủ động cấu hình----------- MallActiveConfig.xml
Trừu tưởng đạo cụ suất cấu hình -----------LotteryPropsRateConfig.xml
Võng cách cấu hình vé xổ số suất----------- LotteryGridRateConfig.xml
Vé xổ số cấu hình----------- LotteryConfig.xml
Tuần hoàn nhiệm vụ cấu hình -----------LoopTaskConfig.xml
Tuần hoàn thưởng cho cấu hình -----------LoopRewardConfig.xml
Hoàn chất lượng cấu hình ----------- LoopQualityConfig.xml
Bằng hữu gia đích cấu hình ----------- FriendAddedConfig.xml
Phối phương cấu hình----------- FormulaConfig.xml
Hộ tống xa cấu hình ----------- EscortGharryConfig.xml
Trang bị đẳng cấp quy tắc cấu hình----------- EquipRankRuleConfig.xml
Trang bị đẳng cấp cấu hình----------- EquipRankConfig.xml
Thiết bị cấu hình ----------- EquipConfig.xml
Vi đánh vỡ cấu hình -----------EquipBreakConfig.xml
Địa lao nhiệm vụ cấu hình -----------DungeonTaskConfig.xml
Địa lao cố sự cấu hình -----------DungeonStoryConfig.xml
Cắt bỏ cấu hình -----------DropConfig.xml
Làm lạnh thời gian cấu hình CoolTimeConfig.xml
Phụ trách thưởng cho cấu hình -----------ChargeRewardConfig.xml
Phụ trách cấu hình ----------- ChargeConfig.xml
Nạp điện trạng thái cấu hình -----------ChargeConditionConfig.xml
Doanh xưng hào thưởng cho ----------- CampTitleRewards.xml
Trận doanh nhiệm vụ cấu hình -----------CampTaskConfig.xml
Doanh phân thưởng cho ----------- CampScoreRewards.xml
Doanh điểm cấu hình ----------- CampPointConfig.xml
Doanh biến điểm ----------- CampChangePoint.xml
Thông cáo tin tức ----------- BulletinConfig.xml
Đại địa đồ đặt ra----------- BigMapConfig.xml
Chiến đấu thưởng cho cấu hình----------- BattleRewardsConfig.xml
Chiến đấu điểm cấu hình ----------- BattlePointConfig.xml
Chiến đấu thu thập cấu hình -----------BattleCollectConfig.xml
Liên minh nhiệm vụ cấu hình -----------AllianceTaskConfig.xml
Liên minh năng lực cấu hình -----------AllianceSkillConfig.xml
Gia nhập liên minh điếm cấu hình ----------- AllianceShopConfig.xml
Liên minh thần thánh đích cấu hình -----------AllianceDivineConfig.xml
Liên minh đích cấu hình ----------- AllianceConfig.xml
Liên minh thành lập cấu hình -----------AllianceBuildConfig.xml
Hữu hiệu kinh doanh cấu hình----------- ActiveOperatorRankConfig.xml
kinh doanh cấu hình----------- ActiveOperatorLevelConfig.xml
Kinh doanh người tích cực trao đổi cấu hình -----------ActiveOperatorExChangeConfig.xml
Kinh doanh người tích cực cấu hình ----------- ActiveOperatorConfig.xml
Chủ động thông tri cấu hình----------- ActiveNoticeConfig.xml
Chủ động quái vật cấu hình----------- ActiveMonsterConfig.xml
Tích cực phó bản cấu hình ActiveDungeonConfig.xml
Tích cực đích boss cấu hình----------- ActiveBossConfig.xml
Thực hiện cấu hình ----------- AchieveConfig.xmlII.Phân tích tập tin .swf trong htdocs UI
DailyBattle --------- chiến trường văn kiện giáp
effect ------- huyễn quang văn kiện giáp ( bao quát vật phẩm, trang bị, võ kính, kỹ năng chờ một chút về đáo huyễn quang đích đều tại đây một bên trong )
Achieve. swf-------- thành tựu sửa chữa
ActionBar. swf------ vật phẩm lan
Active. swf----- hoạt động mặt biên
Alliance. swf---- bang phái mặt biên
AllianceBuild. swf---- bang phái tổng đàn
AllianceCreate. swf---- sáng tạo bang phái
AllianceDonate. swf---- bang phái hiến cho
AllianceList. swf------- bang phái liệt biểu
AllianceLottery. swf----- bang phái bói toán
AllianceNpcCreate. swf----NPC chỗ sáng tạo bang phái
AllianceRecord. swf----- bang phái sự kiện
AllianceRecruit.swf----- bang phái chiêu mộ
AllianceShop.swf------ bang phái thương điếm
AllianceSkillConsider.swf---- bang phái kỹ năng
AllianceSkillStudy.swf---- bang phái kỹ năng
AllianceTask.swf------ bang phái nhiệm vụ
AllianceUpgrade.swf----- bang phái thăng cấp
Backpack.swf----- quầy hàng
BattleDetailPanel.swf----- chiến trường
BattleFinalResultPanel.swf---- chiến trường công tác thống kê
BattleFinalResultPanel.swf---- chiến trường mặt biên
BattleSceneInfoPanel.swf---- chiến trường mục tiêu
BigMap.swf----- địa đồ
BuffAndActive.swf------ hữu thượng sừng nêu lên
Buglet.swf------ tiểu kèn đồng khoanh tròn
Bulletin.swf------ nhìn ra thị trò chơi nhiệm vụ đích xác nhận thức khuông
Camp.swf----- trận doanh
Charge.swf---- nguyên bảo lễ bao
Chat.swf----- nói chuyện phiếm trước cửa sổ
CloseBorder.swf---- ly tuyến bế quan
Create.swf----- luyện
CreateRole2.swf---- sáng tạo vai ( đây là trước đây đích, cái này thật tình không được tốt lắm, kiến nghị khả dĩ cắt bỏ.Ngươi cũng khả dĩ thay liễu thử xem )
CreateRole.swf---- cũng là sáng tạo vai đích ( đây là hiện tại dùng đích )
DayCircle2.swf---- nhật hoàn nhiệm vụ ( cái này cái này ra vẻ cũng là một dư thừa đích.)
DayCircle.swf---- nhật hoàn nhiệm vụ ( cái này thị hiện tại dùng đích )
DayCircleNew.swf--- nhật hoàn nhiệm vụ ( phương diện này đích số liệu biểu hiện thị nhật hoàn nhiệm vụ )
DoubleMajor.swf---- song tu
Dungeon.swf--- phó bản tiến nhập tiền
DungeonBranch.swf--- cao phú suất phó bản ( đó là một thiết cao trò chơi )
DungeonTask.swf---- phó bản hữu biên đích nhắc nhở ( ra vẻ ta thấy được một thời gian )
DunStory.swf--- nội dung vở kịch phó bản tiến nhập tiền
Duntale.swf---- phó bản hoàn thành sau cổ thủ thưởng cho
Equip.swf----- trang bị cường hóa
EquipDrift.swf---- bảo thạch tương khảm
Escort.swf----- áp phiêu nhiệm vụ
EscortTime.swf--- áp phiêu thời gian
ExtendTask.swf----- oạt trong bảo khố mặt biên
FighterPower.swf---- vai mặt biên
FirstCharge.swf---- nguyên bảo ý trùng lễ bao
Friend.swf---- kính rượu
GameLoaderUI.swf---- trò chơi tiến nhập trang mặt đích tiến độ điều bộ phận
GameUiFlash.swf---- chiến trường thưởng cho
Guide.swf--- trò chơi giáo trình nêu lên ( tỷ như lĩnh tay mới tạp, tọa kỵ và vân vân.Còn có mới vừa vào trò chơi đích thời gian đích tay mới giáo trình )
Hang.swf---- quải cơ thiết trí
HorseView.swf---- tọa kỵ mặt biên
LevelRewards.swf---- lĩnh các loại lễ bao ( hữu tay mới lễ bao, tọa kỵ lễ bao, VIP tạp, gia tướng chờ một chút! )
Library.swf---- toàn bộ mặt biên ( mở trò chơi mặt biên ngươi nhìn ra đích mặt biên cơ bản đều có, thái tạp liễu, nếu như cái khác mặt biên tìm không được đích khả dĩ ở chỗ này bên trong tìm đến hoa, ta thật tình không biết thế nào chú thích.)
loadingBg.swf----- gia tái thì đích bối cảnh đồ
Lottery.swf---- võ kính
Mail.swf---- bưu kiện
Mall.swf---- thương thành
Mortal.swf--- thân thể
Mount.swf--- tọa kỵ bồi dưỡng
normalTeamPanel.swf---- đội ngũ
Pet.swf----- gia tướng
PortableBag.swf---- gói thuốc bổ sung
PromptWindow.swf--- nêu lên cho phép bản địa hoãn tồn ( cái này hay ngươi lần đầu tiên tiến nhập đích thời gian nêu lên ngươi bả flash truyền phát tin khí đích hoãn tồn điều thành vô hạn đích vi cho phép )
PropsArticles.swf---- vật phẩm ( phát hiện rất nhiều đích đan dược, nhiệm vụ vật phẩm, tiền biếu ==)
PropsUpAnimation.swf--- đạo cụ động bức tranh
Protection.swf---- phòng trầm mê
Pulse.swf---- kinh mạch huyệt vị tương quan
PVP.swf---- trận doanh PK
PvpSceneInner.swf---- đoạt kỳ
QualityGrid.swf--- trang bị gia tinh hậu huyễn quang ( các loại nhan sắc đích trang bị )
Rarebook.swf----- môn phái tuyệt học
Refinement.swf--- hợp thành
Role.swf--- nhân vật trang bị mặt biên
Role_old.swf--- nhân vật trang bị mặt biên
Shop.swf--- các loại NPC thương thành
Skill.swf----- kỹ năng
SmallMap.swf--- tiểu địa đồ ( hựu thượng sừng tiểu địa đồ mặt biên )
StoryOver.swf---- nội dung vở kịch phó bản hoàn thành
SystemBtnBar.swf---- hữu hạ sừng mặt biên
SystemSettings.swf----- hệ thống thiết trí
Task.swf------ nhiệm vụ
TaskFollow.swf---- mau lẹ nhiệm vụ
Team.swf----- tổ đội
test.swf------ quải cơ
TestEnter.swf---- nguyên thủy đích tiến nhập trò chơi mặt biên ( cái này khả dĩ cắt bỏ )
Toptenz.swf------ đứng hàng thứ bảng
Trade.swf---- các loại NPC thương điếm
Transaction.swf---- giao dịch
Treasure.swf--- oạt trong bảo khố đẳng cấp
TreasureMonster.swf--- oạt trong bảo khố phó bản ( cái này bên trong hữu oạt trong bảo khố thì xúc động bộ phận then chốt sau đó xuất hiện quái )
TreasureProps.swf---- oạt trong bảo khố khai tương thưởng cho
TreasureReport.swf--- oạt trong bảo khố khai tương thưởng cho
TreasureTime.swf----- oạt trong bảo khố tính theo thời gian
Vein.swf--- trùng huyệt + trùng huyệt đồ
VIP.swf---- đây là VIP
worldMap.swf---- bang phái đẳng cấp cập ngoại chương

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết