Share : Đăng nhập Đăng ký
Close

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Close

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!


hit counter script

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Admin
Admin
Administrator
Administrator
Tổng số bài gửi :
162

Danh vọng :
429

Cảm ơn :
0

Join date :
09/03/2015

Age :
23

Đến từ :
HCM City

http://www.4rgameprivate.com

Tạo Phần Bạn Tôi Đang Làm Gì giống Zingme Empty Tạo Phần Bạn Tôi Đang Làm Gì giống Zingme

Demo
Tạo Phần Bạn Tôi Đang Làm Gì giống Zingme D0ky434
Hướng dẫn làm
Thêm code sau vào custom.css
Code:
#right_notification {
position:fixed;
width: 200px;
align-left:-980px ;
right:0px;
top:150px; * Change this value to make the bar display below the HIDE/SHOW BAR */
border: 1px solid #000000;
border-right: 0px solid #000000;
border-bottom: 0px solid #000000;
z-index:1007;
margin-left:-980px;
right:0px
height:80%;
padding-bottom:40px;
padding-top:0px;
-moz-box-shadow:inset 1px 1px 2px #000000;
-webkit-box-shadow:inset 1px 1px 2px #000000;
box-shadow:inset 1px 1px 2px #000000;
background: #F7F7F7;
}#notification_hide_button {
position: absolute;
left: -42px;
top: 100px;
width: 30px;
font-size: 12px;
font-family: Trebuchet MS;
text-align: center;
padding: 5px 5px 5px 5px;
background: black;
border-color: #000000 #000000 #000000;
border-style: solid;
border-width: 1px;
color: white;
cursor: pointer;
}
#right_notification {
position:fixed;
width: 200px;
align:right;
right:0px;
top:0px; * Change this value to make the bar display below the HIDE/SHOW BAR */
border: 1px solid #000000;
border-right: 0px solid #000000;
border-bottom: 0px solid #000000;
z-index:1007;
margin-left:0px;
height:100%;
padding-bottom:40px;
padding-top:0px;
-moz-box-shadow:inset 1px 1px 2px #000000;
-webkit-box-shadow:inset 1px 1px 2px #000000;
box-shadow:inset 1px 1px 2px #000000;
background: #F7F7F7;
}#notification_hide_button {
position: absolute;
left: -42px;
top: 100px;
width: 30px;
font-size: 12px;
font-family: Trebuchet MS;
text-align: center;
padding: 5px 5px 5px 5px;
background: black;
border-color: #000000 #000000 #000000;
border-style: solid;
border-width: 1px;
color: white;
cursor: pointer;
}
/* Css edit by zubat2011 - this is for the footer block hide and show - MODIFIED BY IMOTHEK TO SHOW HIDE/SHOW BAR ON THE TOP*/
#notification_hide_button2 {
position: fixed;
right: 0px;
top: 0px;* Change this value to make the bar display below the header */
width: 193px;
height: 15px;
padding: 5px 5px 5px 5px;
background:#ECECEC;
border-color: #000000 #ECECEC #000000 #000000;
border-style: solid;
border-width: 1px;
z-index:1007;
}

.right {
position:absolute;
right: 17px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
font-size: 11px;
color: black;
cursor: pointer;
}
.left {
position:absolute;
left: 17px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
font-size: 11px;
color: black;
cursor: pointer;
}
Vào cms tạo block mới
*Product: core
Module: custom
Title: hoat dong cua ban be2
Controller: core.index-member
Placement: block 3
type:php code

Code:
<?php
/**
* [PHPFOX_HEADER]
*
* @author  Signature Boy
* @author  Zubat2011
* @modify  Imothek
* @website  www.phpfoxcamp.com
* @version  1.0
* @Modified  Included Enable Disable Button & top Margin
*/
defined('PHPFOX') or exit('NO DICE!');
?>
<div id="notification_hide_button2">
<a href="#" class="left" onclick="$('#right_notification').find('a').removeClass('focus').removeClass('is_already_open'); $('#right_notification').hide(); $('.js_footer_holder').hide(); $('#footer_bar_open').show(); $.ajaxCall('user.updateFooterBar', 'type_id=1'); return false;" title="Hide Notification Bar">{phrase var='custom.hide'}<img src="http://socviet.tk/theme/frontend/default/style/default/image/layout/notifications_hide.png" alt="" class="v_middle"></a>
<a href="#" class="right" onclick="$('#right_notification').show(); $('#footer_bar_open').hide(); $.ajaxCall('user.updateFooterBar', 'type_id=0'); return false;" title="Show Notification Bar">{phrase var='custom.mostra'}<img src="http://vietlike.vn/theme/frontend/default/style/default/image/misc/my-photo.png" alt="" class="v_middle"></a>
</div>
Tiếp tục tạo them một block mới nữa
*Product: core
Module: custom(hoặc nếu bạn muốn nó hiển thị ở tất cả các trang thì chọn uploadify)
Title: hoat dong cua ban be 1
Controller: core.index-member
Placement: block 11
type:php code

Code:
<?php
/**
* [PHPFOX_HEADER]
*
* @author  Asim Rana
* @author  Signature Boy
* @modify  Imothek
* @website  www.phpfoxcamp.com
* @version  2.0
* @Modified  Included Enable Disable Button & top Margin
*/
defined('PHPFOX') or exit('NO DICE!');
?>
<div id="right_notification">
<div align="center"><h3>{phrase var='ad.arrowchatonline'}</h3></div><center>
{php}
$aMe = Phpfox::getUserBy('user_id');
echo "
<script>
function privacy() {
if (document.getElementById('privacy').style.display == 'none'){
$.ajaxCall('trailsystem.clear');
document.getElementById('privacy').style.display = 'block';
}else{
$.ajaxCall('trailsystem.clear');
document.getElementById('privacy').style.display = 'none';
}
}
</script>
";
if (Phpfox::getParam('trailsystem.auto')){
{/php}
<script language="JavaScript">
setInterval( "$(this).ajaxCall('trailsystem.refresh')", <?$interval = (Phpfox::getParam('trailsystem.interval')*1000); echo $interval;?>);
</script><center>
{php}
}
{/php}
<b>Hoạt động của bạn bè</b>
<div id="scroller" style="width:215px; height:100%; overflow:scroll">
<div id="trail" style="width:90%; max-height:{php}echo Phpfox::getParam('trailsystem.scroll_size');{/php}px;">
{php}
Phpfox::getBlock('trailsystem.trail');
Phpfox::getLib('database')->delete(Phpfox::getT('ces_trail_cache_profile'), 'me = "'.$aMe.'"');
{/php}
</div>
</div>
</div>

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết